TUKE
Prorektor
Tachyum
Co - founder
Národné centrum robotiky n.o.
predseda
CEIT
CEO
the Bionic man
311 Institute
CEO
BT Check
RoMeLa (Robotics and Mechanism Laboratory)
Európska investičná banka
podpredseda
Newport group
predseda predstavenstva
Univerzitný vedecký park TECHNICOM
riaditeľ
MŽP SR
štátny tajomník
ITAS
prvý viceprezident
MH SR
generálna riaditeľka sekcie podnikateľského prostredia a inovácií na Ministerstve hospodárstva Slovenskej republiky
E-Taxi
CEO
Biotron Labs
CEO
MŠVaV SR
štátna tajomníčka
Technický skúšobný ústav
vedúci inšpekčného oddelenia
MH SR
generálny riaditeľ sekcie energetiky MH SR
ÚPVII
podpredseda vlády
Futurista
WIRED
MŽP SR
minister
Matsuko
CEO
Ecocapsule
Co-founder
MH SR
minister