InnoFunding: Mám nápad a čo s ním?

What:
Panelová diskusia
When:
Thursday Oct 10   02:40 PM to 04:30 PM (1 hour 50 minutes)
Where:
Kasárne/Kulturpark - TECH STAGE
Discussion:
0
Spôsoby a formy podpory inteligentnej ekonomiky v podmienkach SR
Moderator
Slovak Venture Capital & Private Equity Association
predseda Správnej rady
Participant
SIH
podpredseda
Participant
T-Systems Slovakia
Participant
DANUBE Capital Advisors
partner
Participant
IPM LLP
Participant
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
GR Sekcie riadenia a investícií

My Schedule

Add to Your Schedule