Fika med Siri Pettersen

When:
Saturday May 27   02:00 PM to 02:45 PM (45 minutes)
Where:
Anmälan sker i registreringen på plats under kongressen. Begränsat antal platser.