Nagrody branżowe


Po raz pierwszy w historii polskich konferencji branży tłumaczeniowej mamy zaszczyt ogłosić powołanie Kapituły nagród polskiej branży tłumaczeniowej. To niezależne od nas ciało składa się z uznanych ekspertów z różnych dziedzin i specjalizacji, jak również często pracujących w różnych rolach. W tym roku Kapituła wybierze zwycięzców nagród branżowych w dwóch kategoriach:

1) Wkład w rozwój polskiej branży tłumaczeniowej - zgłoś kandydata do 10 września
2) Piękna polszczyzna w tłumaczeniu - 
zgłoś kandydata do 10 września 
 
Kapituła w roku 2017 będzie obradować w składzie:

Wręczenie nagród nastąpi na zakończenie Konferencji tłumaczy 2017, zaraz po prelekcji profesora Jerzego Bralczyka. Zobacz w harmonogramie.


Regulamin nagrody

1. Nagroda polskiej branży tłumaczeniowej 2017 jest przyznawana podczas Konferencji tłumaczy 2017 w dwóch kategoriach:

  1. Wkład w rozwój polskiej branży tłumaczeniowej.
  2. Kandydat w tej kategorii to osoba, której działania przyczyniły się do tworzenia i integrowania społeczności tłumaczy, popularyzacji wiedzy z zakresu tłumaczeń oraz dobrych praktyk w branży tłumaczeniowej, a także podkreślają rolę tłumacza w dzisiejszym świecie.
  3. Piękna polszczyzna w tłumaczeniu.
  4. Tłumaczenie Kandydata cechuje się bogactwem środków językowych (np. stylistycznych, leksykalnych, gramatycznych i innych) i może stanowić wzór dla innych tłumaczy. Tłumaczenie odbierane jest jak tekst stworzony pierwotnie w języku polskim. Tłumaczenie Kandydata jest dostępne publicznie w dowolnej postaci np. jako materiały elektroniczne w formie artykułów, stron, biuletynów, książek, kursów itd., opublikowanych w Internecie, jako materiały audiowizualne lub materiały drukowane.

2. ​Nagrodę przyznaje wyznaczona Kapituła, która jest niezależna od organizatora Konferencji tłumaczy 2017. Kapitułę nagrody stanowią branżowi eksperci: Agnieszka Hein (Przewodnicząca),  Marta Bartnicka,  dr hab. Łucja Biel, Jerzy Czopik, Agata Woźniak.

3. Skład kapituły na kolejne lata zostanie ustalony po Konferencji tłumaczy 2017.

4. Zgłaszać kandydatury może każda osoba, która dołączy do wydarzenia Konferencja tłumaczy 2017 na Facebooku. Adres wydarzenia: https://www.facebook.com/events/308157352894615/

5. Zgłoszenie kandydatury odbywa się poprzez wypełnienie ankiety odnoszącej się do danej kategorii. Każde zgłoszenie musi być uzupełnione komentarzem pod ankietą wraz z krótkim uzasadnieniem dlaczego dana kandydatura powinna otrzymać nagrodę w określonej kategorii. Zgłoszenia bez uzasadnienia będą traktowane jako nieważne.

6. Zgłoszenia kandydatur przyjmowane są do 10 września 2017 r.

7. Kandydatem do Nagrody może być osoba fizyczna wymieniona z imienia i nazwiska. Kandydatami nie mogą być przedsiębiorstwa ani organizacje (stowarzyszenia czy fundacje).

8. Ankieta wymieniona w punkcie 4 niniejszego Regulaminu służy także do oddawania głosów na już zgłoszone kandydatury.

9. Po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń spośród wszystkich kandydatur spełniających warunki z punktów 5, 6 i 7 niniejszego regulaminu zostanie wybranych 10, które uzyskały najwięcej głosów w ankiecie. Zostaną one następnie przekazane do Kapituły.

10. Kapituła wybiera Laureatów obu kategorii większością głosów w głosowaniu niejawnym. Kapituła może uwzględnić wyniki głosowania z ankiety, o której mowa w punktach 5, 6, 8 i 9.

11. Nagrody zostaną wręczone 30 września 2017 r. w Warszawie podczas Konferencji tłumaczy 2017. Zwycięzca w danej kategorii, który nie będzie obecny podczas przyznania nagród, otrzyma nagrodę pocztą.

12. Nagroda nie może być przyznana członkom Kapituły, organizatorom Konferencji tłumaczy 2017 ani pracownikom firm związanych z członkami Kapituły i organizatorami.

13. Nagrodę stanowić będzie okolicznościowa statuetka i dyplom oraz komunikat prasowy w kanałach związanych z Konferencją tłumaczy 2017. Nagroda nie ma wymiaru finansowego, przez co nie podlega dodatkowemu opodatkowaniu.

14. Organizatorem Nagrody Konferencji tłumaczy 2017 jest: TLC Conferences Agenor Hofmann-Delbor Maria Szpor Sp.j.

15. Regulamin obowiązuje podczas Konferencji tłumaczy 2017 oraz w okresie jej organizacji (VII 2017 r. do 30 IX 2017 r.).

16. Wszelkie zmiany regulaminu wymagają publikacji na oficjalnych stronach związanych z Konferencją tłumaczy 2017.