Nieprzewidywalni mówcy, trudne warunki tłumaczenia - warsztaty dla tłumaczy konferencyjnych - Marek Albin

Co:
Warsztaty
Kiedy:
sobota 30 wrz   02:00 PO POŁUDNIU do 04:15 PO POŁUDNIU (2 godz. 15 min.)
Przerwy:
Przerwa techniczna   03:00 PO POŁUDNIU do 03:15 PO POŁUDNIU (15 min.)
Gdzie:
Discussion:
0
Na przebieg kariery tłumacza konferencyjnego, poza perfekcyjną znajomością języków w jego kombinacji, niebagatelny wpływ ma jego zdolność analizowania wydarzeń, z których każde wbudowane jest w inny kontekst czasoprzestrzenny składający się z mnogości punktów odniesienia. Celem warsztatów jest poznanie paradygmatu analizy takich wydarzeń z punktu widzenia tłumacza, a w konsekwencji intelektualne uchwycenie tych odniesień i wynikającej z nich narracji wydarzenia, dzięki czemu tłumacz nauczy się szybciej i skuteczniej dopasować właściwe terminy i struktury wypowiedzi podczas aktu tłumaczenia. Za materiał ćwiczeniowy posłużą fragmenty wystąpień takich mówców, jak Bill Clinton, Barack Obama, Uhuru Kenyatta, Lech Wałęsa.

Trzy główne informacje, które słuchacz wyniesie z warsztatów:
- główne trudności z punktu widzenia tłumacza (zidentyfikowane w omawianych fragmentach video);
- paradygmat analizy wydarzeń wysokiego szczebla użyteczny z punktu widzenia tłumacza i jak w praktyce należy analizować punkty odniesienia/narrację zdarzenia na etapie przygotowania do tłumaczenia;
- praktyczne rady ogólne przy wydarzeniach wysokiego szczebla.

Słuchacz idealny, czyli kogo najbardziej zainteresują proponowane warsztaty?
Tłumacze konferencyjni u progu kariery, studenci kierunków lingwistycznych przygotowujący się do pracy w zawodzie tłumacza.
Prelegent
BTCS Best Translation & Conference Service Sp. z o.o.
Prezes Zarządu, tłumacz konferencyjny, tłumacz przysięgły

Mój harmonogram

Dodaj do swojego harmonogramu