Irmina Daniłowska

Prezes
Lubelskie Stowarzyszenie Tłumaczy
Uczestniczy w 2 elementy
  
Absolwentka Instytutu Lingwistyki Stosowanej na Uniwersytecie Warszawskim oraz uczestniczka licznych kursów i staży językowych organizowanych przez Francuską Izbę Przemysłowo-Handlową w Polsce oraz Uniwersytet Paris-Sorbonne. Od początku swojej kariery zawodowej pracowała na stanowiskach kierowniczych jako tłumacz specjalistyczny pisemny i ustny dla dużych firm i instytucji w sektorze bankowym, ubezpieczeniowym, prawnym, reklamy i PR oraz budownictwa jak również dla organizacji międzynarodowych, gdzie oprócz doskonalenia umiejętności językowych miała możliwość zdobywania kompetencji branżowych. Od 2009 roku prowadzi własną działalność gospodarczą związaną z tłumaczeniami, współpracując na stałe z bankami, firmami ubezpieczeniowymi i budowalnymi oraz kancelariami prawnymi z kapitałem francuskim a także ze specjalistycznymi biurami tłumaczeń. Od 2015 oddany prezes Lubelskiego Stowarzyszenia Tłumaczy.  

Elementy, w których Irmina Daniłowska uczestniczy

sobota wrzesień 30, 2017

10:15 przed południem
10:15 AM
12:45 po południu
12:45 PM